Miljöpolicy

Målsättning

Rospiggens målsättning är att minska den negativa miljöpåverkan transportverksamheten i sig innebär. Detta skall ske genom övergång till miljövänligare fordon, miljödäck, drivmedel samt en ständig strävan efter att maximera logistiken i våra transporter genom samlastning m.m. Det ska även ske genom sättet vi utnyttjar våra lokaler, köper in material och tjänster, reser i tjänsten osv. Miljön och miljöfrågor ingår i den långsiktiga planeringen av verksamhetens struktur och våra investeringar.
Vi ska bli ledande

Vår egen miljöanpassning skall ligga över de krav som tillsynsmyndigheter ställer på vår bransch. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

I begreppet miljö avses den påverkan vi gör på naturen men även vår säkerhet och hälsa

Vi utbyter erfarenheter

Vi skall ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom att samarbeta med och påverka andra aktörer såsom leverantörer ,organisationer och myndigheter. Utbyte av erfarenheter om miljöanpassning skall leda till ständiga förbättringar av den egna verksamheten.

Vi ser oss själva som en resurs

Vi skall nå goda resultat i det interna miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med ett helhetsperspektiv strävar efter att göra verksamheten mer miljövänlig. Styrelsen har utsett en miljöansvarig i företaget som tillser att våra miljömål efterlevs.

Vi använder miljömedvetna leverantörer

Vi skall också kräva en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer. Det innebär att vi väljer leverantörer som har en fastställd miljöplan samt följer gällande miljölagstiftning. Vi skall vid väga in miljöfaktorer som en viktig faktor vid upphandlingar av varor och tjänster samt vid val av transportörer och samarbetspartners.

Vad har vi gjort idag?

  • Samtliga Rospiggens fordon är miljöklassade och får köra i miljözon.
  • Våra chaufförer kontrollerar regelbundet lufttryck i däck och tillämpar ecodriving för minskad drivmedelsförbrukning. Vi använder däck utan miljöskadliga HA-oljor.
  • Vi använder miljövänliga flyttkartonger och packmaterial av oblekt papper.
  • Vi återanvänder flyttkartonger och packmaterial i ökad omfattning och lämnar uttjänt material till returpappersanläggningar.
  • Vi har skapat rutiner för minskad pappers- och kontorsvaruförbrukning på våra kontor. Papper återvinns och färgpatroner till skrivare m.m. återanvänds.
  • Vi har en miljöansvarig, Yngve Rudström, som tillser att företagets miljöarbete sker kontinuerligt samt kontrollerar miljömedvetenheten hos våra partners och leverantörer.