Flyttstädning & övriga tjänster

Lager/Arkivflytt

kräver god struktur och systematik. Ni kan överlåta packning och uppmärkning, demontering och montering av lagerhyllor och pallstallage till Rospiggen. Ni kan välja att göra delar av för och efterarbetet själva eller överlåta allt på oss. Vi flyttar även kompaktarkiv, både el- och handdrivna.

Omflyttningar

Ta hjälp av Rospiggen vid interna omflyttningar då företaget omstrukturerar eller nyanställer. Vår personal hjälper Er med allt från möbelomflyttningar till vaktmästarsysslor.

Tungtransporter

Vi flyttar alla typer av säkerhetsskåp och maskiner etc. Våra erfarna tungtransportörer hittar lösningar till de allra flesta transportuppdrag. Vi har även kranbilar och truckar till vårt förfogande vid specialtransporter.

Möbelmontering

Vi hjälper Er med möbelmontering vid nyleveranser. Vi utför även enklare snickeriarbeten och montering av whiteboards etc.

Flyttstädning

Vi erbjuder företag och privatpersoner kvaletativa kontor/privat städningar. Vid privat flyttstädning hjälper vi er med underlag för avdrag i deklarationen.

Magasinering/lagerhållning

Vi erbjuder magasinering i säkerhetsklassat och varmlager.

Vaktmästeri tjänster

Vi till handahåller med vaktmästare både på kort tids och lång tids basis.

Avtal

Vi ger Er även förmånliga avtal för god kostnadskontroll och utökad tillgänglighet. Avtalet kan utöver företagsflyttningar även omfatta privatflyttningar av de anställda.

Vi hjälper naturligtvis även till med magasinering, tipptransporter, exportpackning m.m. Om så önskas förmedlar vi dessutom kontakter med rekommenderade mäklare, flyttkonsulter, larminstallatörer, uppköpare av möbler etc. som Ni har behov av i samband med flytten.

Låt Rospiggen ta hand om Er flytt så att Ni kan koncentrera Er på kärnverksamheten istället.