Vi flyttar Sitoo till nya kontorslokaler

Vi har fått uppdraget att flytta Sitoo till deras nya kontor i city. Denna kontorsflytt görs i två etapper med mellanlagring i vårt magasin med delar av inredningen. Tack Sitoo för förtroendet och lycka till i de nya kontorslokalerna.