Vi effektiviserar vår magasinsverksamhet

Nu har vi fått leverans på magasinsvagnar för att ytterligare effektivisera magasinering. Vi kan nu lasta i och förvara inredning etc. direkt i ett vagnsystem. Det här kortar ner tid för intag och uttag av gods och gör oss mer flexibla. Vi kan dessutom minska risken för skador då vi undviker onödiga omlastningsmoment. En kontorsflytt med mellanlagring kan nu utföras mer effektivt och med mindre risk för skador.