Rospiggen Express flyttar Reform Society till nya kontorslokaler

Vi har fått uppdraget att flytta Reform Society till deras nya kontor. Denna kontorsflytt görs i två etapper med huvudflytt till nytt kontor samt avveckling av vissa delar av inventarierna. Tack Reform Society för förtroendet och lycka till i de nya kontorslokalerna.